Cam kết bảo mật

Nguyên tắc về quyền riêng tư.
Nguyên tắc về quyền riêng tư của quangninhit.net
quangninhit.net được xây dựng để đưa mọi người đến gần nhau hơn. Chúng tôi giúp bạn kết nối với bạn bè và gia đình, khám phá các sự kiện tại địa phương và tìm kiếm những nhóm cần tham gia. Chúng tôi nhận thấy mọi người sử dụng quangninhit.net để kết nối, nhưng không phải ai cũng muốn chia sẻ tất cả mọi thứ với tất cả mọi người - ngay cả là chia sẻ với chúng tôi. Quan trọng là bạn có quyền lựa chọn dữ liệu của mình nên được sử dụng như thế nào. Đây là các nguyên tắc định hướng cách chúng tôi tiếp cận vấn đề quyền riêng tư tại quangninhit.net.
Chúng tôi trao cho bạn khả năng kiểm soát quyền riêng tư của mình
Bạn có thể đưa ra các lựa chọn về quyền riêng tư sao cho phù hợp với bản thân. Chúng tôi muốn đảm bảo bạn biết các công cụ kiểm soát quyền riêng tư của mình nằm ở đâu và làm sao để điều chỉnh chúng. Ví dụ: bằng công cụ chọn lọc đối tượng của chúng tôi, bạn có thể quyết định mình sẽ chia sẻ mọi bài viết với ai. Chúng tôi phát triển các biện pháp kiểm soát dựa trên phản hồi từ khắp nơi trên thế giới.