cafe it's Album: Wall Photos

Photo 2 of 2 in Wall Photos

#ccna #chuyênviênmạng #hạtầngcisco #network #quảntrịmạng #quangninhit.net #tàiliệumạng
Chia sẻ tài liệu giúp bạn có khả năng cài đặt, cấu hình, vận hành, và khắc phục sự cố tại các doanh nghiệp với quy mô trung bình tại cấp router doanh nghiệp và hệ thống mạch (switching). Cấp độ này cũng bao gồm việc thiết kế và thẩm tra thực hiện kết nối đến các chi nhánh xa thông qua mạng WAN. Chương trình còn đào tạo cơ bản về việc giảm thiểu các mối đe dọa an ninh mạng, giới thiệu về mạng không dây và mạng thoại.
link bài viết và trao đổi trong diễn đàn
https://quangninhit.net/forums/topic/1/chia-se-tai-lieu-quan-tri-mang